Tegenwoordige tijd
 

Uitleg tegenwoordige tijd a.d.h.v. filmpje. Klik hier
 

1. Ik + jij * achter t ww.                -> ik-vorm                 

 

2. Jij, je, hij, zij, u, men, wie,       -> ik-vorm +t

wat enz.

 

3. Meervoud                                  -> hele werkwoord

 

Uitleg stam en ik-vorm a.d.h.v. filmpje. Klik hier

Klik op button voor oefeningen met de stam

de stam basisde stam gevorderd

Nog een oefening met de stam: klik hier.

Voor oefening met de ik-vorm, klik hier.
 

*staat er je  i.p.v. jij achter het ww. dan moet je uitkijken!

Als je je kunt vervangen door jij dan gewoon ik-vorm opschrijven.

- pak je een koekje (je =jij)
- zo til je geen zware doos op. (je=jij)
- waarom loop je zo hard? (je=jij)
- wat vind je van deze kleur? (je=jij)

 

Kun je je  vervangen door jou/jouw dan ik-vorm + t opschrijven.

- pakt je broer een koekje (je=jouw)
- hij tilt je op (je=jou)
- ze loopt je ondersteboven (je=jou)
vindt je moeder dat wel goed? (je=jouw)

 

Emigreert  je oom volgende maand naar Canada? (je=jouw!)

Raad je de oplossing nog niet? (je=jij!)

Je vermijdt je eigen familie toch niet. (je=jouw!)

 

Als de woorden genoemd bij 1, 2 en 3 niet letterlijk in de zin staan, zoals meestal het geval is, dan moet je het onderwerp van de zin vervangen door een van die woorden.

 

De krant vermeldt vandaag weinig nieuws. 

De krant (onderwerp!) kun je niet vervangen door ik en het is geen meervoud, dus moet je het vervangen door een woord uit groep 2: dus ik-vorm +t !

Op de hoek bouwen de buren een mooi huis.

De buren (onderwerp!) kun je niet vervangen door ik , maar het is meervoud: dus hele werkwoord!

 

Gebiedende wijs

 

De gebiedende wijs is altijd gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: 'Word lid!', 'Houd afstand!', 'Red de tijger!', 'Raad maar eens!', 'Maak voort!', 'Kijk uit!', 'Geef hier!'

Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?

'Meld u aan!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef ... op: in 'Geef u op!' is duidelijk hoorbaar dat er geen t moet worden toegevoegd.

Veel mensen raken bij 'Meld u aan!' in verwarring, doordat achter de werkwoordsvorm meld het woord u staat. U is hier echter niet het onderwerp, maar een wederkerend voornaamwoord. Het hele werkwoord is het wederkerende zich aanmelden.
In 'Meldt u zich aan!' is de t wl juist. Deze zin is weliswaar nog steeds een aansporing, maar bevat geen echte gebiedende wijs: er is nu wl een onderwerp (u); het wederkerend voornaamwoord is zich (vergelijk: 'Geeft u zich op!', 'Abonneert u zich nu!').
 

 

Oefen maar eens 1 

Oefen maar eens 2

Oefen maar eens 3

Oefen maar eens 4

Oefen maar eens 5

Oefen maar eens 6