SPREEKBEURT KLAS 2

 

 

Dit schooljaar hebben de spreekbeurten een andere opzet dan die van het brugjaar. De basis voor je spreekbeurt bestaat uit  2 artikelen uit een krant of tijdschrift die over  hetzelfde onderwerp gaan of een aanvulling op elkaar vormen. Je plakt deze artikelen netjes op papier en bevestig deze met behulp van klemmen of plakband op het schoolbord. Je mag natuurlijk altijd voorwerpen meenemen die je spreekbeurt kunnen verduidelijken en/of verlevendigen! Ook de video, computer en overheadprojector staan, na afspraak met je docent, tot je beschikking.

 

 

- Waar haal je de gegevens vandaan?

                        - kranten

                        - tijdschriften

                       

- Voorbereiding:

                        - Maak een schema met trefwoorden voor jezelf. Deel de spreek­beurt in:

                        . inleiding : pakkende aandachtstrekker

                        . kern       : informatie in logische volgorde

                        . afsluiting: conclusie, toekomstverwachting

 

-Lever een uitgebreide versie van dit schema bij je docent in, voordat je met je spreek­beurt begint.

 

- Middelen:

                        - Je kunt gebruik maken van illustraties (geplakt op behangpapier!)

                        - Sheets voor overheadprojector

                        - Video (zonder geluid, zelf uitleg geven)

                        - Voorwerpen (niet laten rondgaan!)

- Dia-apparaat (zelf regelen)

- Computer (Powerpoint-presentatie)

- Tips voor in de klas:

                        - Kies een zodanige plaats in de klas dat iedereen  je goed kan zien

                        - Probeer luid, duidelijk en niet te snel te praten

- Houd een trefwoordenlijst bij de hand

 

- Beoordeling:

                        - uitgebreid schema van je spreekbeurt                                                    10p

                        - opbouw                                                                                                20p

                        - spreken                                                                                                30p

                        - presentatie                                                                                            20p

                        - tijd                                                                             5 min.                 10p

                                                                                                            6 min.                 15p

                                                                                                          >7 min.                 20p

                                                                                                           

 

De docenten Nederlands wensen je vast veel succes!