De spreekbeurt  in  klas 1


 

-Kies een onderwerp dat je zelf interessant vindt bijv. een hobby. Lukt dat niet, denk dan aan:

                        - 't leven van belangrijke personen

                        - een actuele gebeurtenis in je stad of dorp

- een probleem in de wereld

- sport

                        - een vakantiebelevenis

                        - dieren

                        - oude volksverhalen

                        - de fabricage van een bepaald product

Of  kijk op de volgende site:  spreekbeurt.kijkwijzer.nl

 

- Waar haal je de gegevens vandaan?

                        - een encyclopedie

                        - leerboeken van school (geschiedenis, aardrijkskun­de, biologie)

                        - tijdschriften

                        - specifieke boeken met betreffende onderwerp

- Voorbereiding:

                        - Maak een schema met trefwoorden voor jezelf. Deel de spreek­beurt in:

                        . inleiding : pakkende aandachtstrekker

                        . kern       : informatie in logische volgorde

                        . afsluiting: conclusie, toekomstverwachting

                        - Lever een uitgebreide versie van dit schema bij je docent in, voordat je met je  spreekbeurt begint

- Middelen:

                        - Je kunt gebruik maken van illustraties (geplakt op behangpapier!)

                        - Sheets voor overheadprojector

                        - Video (zonder geluid, zelf uitleg geven)

                        - Voorwerpen (niet laten rondgaan!)

                        - Dia-apparaat (zelf regelen)

                        - Computer (Powerpoint-presentatie)

- Tips voor in de klas:

                        - Kies een zodanige plaats in de klas dat iedereen  je goed kan zien

                        - Probeer luid, duidelijk en niet te snel te praten

                        - Houd een trefwoordenlijst bij de hand

- Beoordeling:

                        - uitgebreid schema van je spreekbeurt                                                   10p

                        - opbouw                                                                                               20p

                        - spreken                                                                                               30p

                        - presentatie                                                                                           20p

                        - tijd                                                                             5 min.                 5p

                                                                                                            6 min.                 8p

                                                                                                            7 min.               10p

                                                                                                            8min.                15p

                                                                                                          >9min                 20p

 

De docenten Nederlands wensen je vast veel succes!