Persoonlijke brief

 

De meeste brieven die je schrijft zijn persoonlijke brieven. Dat zijn brieven aan mensen die je kent. Daar staan altijd vijf vaste onderdelen in:

·         plaatsnaam en datum  (let op komma!)

·         aanhef (let op komma!)

·         tekst van de brief in alinea’s

·         afsluiting (let op komma!)

·         naam en adres van de briefschrijver

Kijk naar het volgende voorbeeld.

Je schrijft een brief aan je vriendin Christine/vriend Chris. Vertel iets over je belevenissen in de voorjaarsvakantie. Je vraagt of het goed is dat je in de zomervakantie bij haar/hem komt logeren. Je zou graag met haar/hem naar de nieuwe discotheek aan de rand van het dorp willen gaan.

 

Lussel, 30 mei 2014 

 

Lieve Christine,

 

Eindelijk heb ik even tijd om je te schrijven. Na onze vakantie in Frankrijk zijn we zo druk bezig geweest met het schoonmaken en opruimen van de tentjes en de caravan, dat ik niet eens kans zag je te bellen. Bovendien was onze computer weer eens kapot, dus mailen kon ook niet.

 

Het was me de vakantie anders wel, hoor! Wat een rotweer, zeg? Nog nooit hebben we een week achter elkaar zulk slecht weer gehad als nu: alles was nat!
 

Om de tijd te vullen zijn we naar oude stadjes en dorpen in de omgeving geweest en hebben elk museum in de buurt bekeken. Ik kan geen middeleeuws gebouw meer zien.
 

Verder was de kantine van de camping absoluut niet gezellig (meer een soort restaurant) en in het zwembad was natuurlijk ook niemand te zien. Ik heb wel dikke pret gehad om mijn broertje. Hij kent ook al een paar woordjes Frans, maar hij spreekt het zo lachwekkend uit. Hij praatte tegen iedereen, maar niemand begreep er iets van.
 

Het zou leuk zijn om weer eens ouderwets bij te kletsen en daarom wilde ik je vragen of goed is dat ik in de zomervakantie bij je kom logeren. We kunnen dan samen naar die nieuwe discotheek gaan aan de rand van het dorp. Laat je nog even weten of het goed is?
 

Volgende week is de computer weer gemaakt, dus dan spreek ik je weer op Whatsapp.


Doe de groeten aan iedereen en zeg tegen je vader dat ik best weer een keer het gras voor hem wil maaien (maar dan niet meer met die kapotte grasmaaier!).
 

Groetjes en tot horens,


Joyce de Boer
Korteweg 34
3298 ZV  Lussel

 

 

 

Enkele tips:

 

— Na de plaatsnaam (linksboven) volgt een komma. De maand schrijf je voluit. Na het jaar geen punt.

— Als aanhef kun je gebruiken:

Beste.... , Lieve.... ,

Na de aanhef volgt een komma.

— De brief begint met een inleidende zin. Je kunt niet met de deur in huis vallen. Begin liever niet met „Ik". Dat staat onbeleefd.

— De inhoud verdeel je in alinea's. Je mag bij een nieuwe alinea inspringen of een regel overslaan. Je moet in het laatste geval bij een nieuwe alinea vooraan de regel beginnen.

— De brief eindig je met een afsluitende zin.

— Als slotformule kun je gebruiken:

Groetjes, Tot ziens, De groeten, Tot kijk, Doei, enz.

Na de slotformule volgt een komma.

— Rechts onderaan komt je naam, eventueel je achternaam.

— Je adres kun je links onder schrijven, maar als je zeker weet dat je adres bij de brieflezer bekend is, hoeft dat niet.

 

 

Maak een keuze uit de volgende twee opdrachten: 

 

Opdracht 1.

Je krijgt een brief van een vriend(in) die je in de voorjaarsvakantie in Turkije ontmoet hebt. Dat vind je erg leuk.
Schrijf een enthousiaste brief terug, waarin je vakantieherinneringen ophaalt en voorstelt om elkaar regelmatig te schrijven.

 

Opdracht 2.

Je krijgt een brief van een vriend(in) die enkele maanden geleden naar Italië geëmigreerd is. Jullie waren dikke vrienden (vriendinnen).
Schrijf een leuke gezellige brief, waarin je herinneringen ophaalt aan spannende dingen die jullie vroeger meegemaakt hebben op school of in je vrije tijd.