De Eindhovense School
Competentiegericht leren, de leerling centraal en doorlopende leerlijnen. Met deze drie thema’s profileert De Eindhovense School zich. Om leerlingen actief bij het onderwijsleerproces te betrekken en om daadwerkelijk doorlopende leerlijnen te creëren, heeft de school zijn onderwijs vernieuwd. Deze vernieuwing is in het schooljaar 2005-2006 doorgevoerd in de leerjaren 1 en 3. Komend schooljaar volgen de leerjaren 2 en 4.

Binnen thematisch onderwijs werkt de Eindhovense School aan volledig geïntegreerd en competentiegericht onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen vanuit het door de school zelf ontwikkelde themaboek in een tutorgroep taken opstarten. Zo’n tutorgroep bestaat uit zeven tot negen leerlingen. De informatie die de leerlingen nodig hebben om met de taken aan de slag te kunnen, krijgen ze van de vakdocent in instructielessen. In zelfwerkuren voeren leerlingen de taken uit.

De voortgang en eventuele knelpunten worden in het tutoroverleg besproken. De leerlingen houden hierin ook een tussentijdse en eindevaluatie. Ze beoordelen zichzelf en elkaar. De tutor volgt het leerproces van de leerlingen en voert aan het eind van een thema een beoordelingsgesprek. In de afsluitende casustoets worden zowel proces als product beoordeeld. Bovendien tellen ook de diagnostische toetsen van de vakdocenten mee.

 

Beroepspraktijk

De Eindhovense School werkt met probleemgestuurd onderwijs (PGO). En dat is leuk! De beroepspraktijk  staat daarin centraal met de vraag: wat moet je kunnen? En soms: wat moet je weten?

Naast de reguliere lesstof van de vmbo-opleiding ga je aan de slag met ontwerpen en uitvoeren van  producten in de mediabranche. ]e maakt vanaf het eerste jaar al kennis met professionele programma's als Indesign en Photoshop. ]e leert de basisvaardigheden van dtp, vormgeven, drukken en multimedia.

Verder werk je aan praktijkgerichte opdrachten. Je regelt tentoonstellingen, maakt presentaties en ontwerpt websites. In leerjaar 4 doe je examen in het beroepsgerichte vak grafimedia. Zo ben je van het  begin tot het einde van je studie bezig met je droombaan.

  

Aan de slag

Alle schooluren zijn verdeeld in drie soorten lessen: tutoruren, praktij kondersteunende uren (PO) en vakondersteunende lessen. In elk thema staat vast wat je leert. De aanpak ervan bepaal je met andere leerlingen in de tutoruren. Wat moet er gedaan worden? Wie gaat dat doen? En wanneer moet het af zijn? Soms werk je met je tutorgroep en soms alleen. In de praktijkondersteunende uren werk je onder begeleiding van een docent aan de taken. Met readers en achtergrondinformatie verwerf je kennis. Vakdocenten geven uitleg in de vakondersteunende lessen.

Dankzij een thema hebben alle onderdelen met elkaar te maken, net zoals in de praktijk. In een themaboek staan taken met opdrachten vanuit verschillende leergebieden en vakken. Zo krijg je de nodige kennis, leer je de vereiste vaardigheden en werk je aan diverse competenties.

 

Kleine klas

In het eerste leerjaar zit je in een kleine klas van niet meer dan 24 leerlingen. De klassen van de bovenbouw kunnen soms wat groter zijn. Elke klas is opgesplitst in drie tutorgroepen van ongeveer acht leerlingen. De samenstelling van de groep kan wisselen na elk thema.

 

 

Extra begeleiding

Elke klas heeft een mentor. Tijdens het mentoruur kun je alles vrij bespreken. De mentor is er voor de  hele klas en als je wilt voor jou alleen. Voor adviezen over huiswerkmaken, of over je beroepskeuze  kun je bij hem of haar terecht. Gaat het leren niet zo vlot als je had gehoopt? Geen probleem. Met wat huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding lukt het vast wel. Heb je meer begeleiding nodig omdat je moeite hebt met leren, lezen en concentreren? Of heb je andere problemen die niet zoveel met leren te maken hebben? ]e kunt altijd je verhaal kwijt aan het zorgteam of een vertrouwenspersoon. Zij kijken bij wie je het beste terecht kunt voor specifieke ondersteuning. We doen er alles aan om je tijdens de opleiding zo goed mogelijk te begeleiden.