Presentatie historisch jeugdboek

  Kies samen met een klasgenoot een historisch jeugdboek

  Lees allebei hetzelfde boek

  Maak een digitale presentatie (Powerpoint of Prezi)

  Presenteer, in ong. 8-10 minuten, samen het boek voor de klas

De presentatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

1.       Inhoud              40 p

2.       Vormgeving      25 p

3.       Presentatie        35 p

 

Inhoud: Welke informatie verwerk je in je presentatie?

o   Titel + naam van de schrijver, de uitgever en het jaar van uitgave

o   Plaatje van de omslag van het boek

o   Een aardrijkskundig kaartje van de plaats waar jouw verhaal zich afspeelt

o   Vertel iets over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, jaartallen

o   Vertel over welke historische gebeurtenis het gaat

o   Geef aan de hand van trefwoorden (woordweb) een samenvatting van het verhaal

o   Vertel iets over de hoofdpersoon: leeftijd, eigenschappen, welke rol heeft hij/zij in het verhaal? Zou jij de hoofdpersoon willen zijn?

o   Lees een fragment voor van ongeveer 10 regels waaruit blijkt dat het om een historisch verhaal gaat.

o   Vertel in een soort reclamespotje over de sterke kanten van dit boek  Waarom moeten anderen dit boek echt gaan lezen?

 

 

 

Vormgeving: Hoe ziet een goede digitale presentatie eruit? 

o   De vormgeving moet het verhaal ondersteunen of zelfs versterken. (dus geen plaatjes, franje etc. die niets met een historisch verhaal te maken hebben)

o   Overzichtelijk

o   Tekst is goed leesbaar

o   Trefwoorden in plaats van een dia vol tekst

o   Historische plaatjes die te maken hebben met jouw verhaal

 

 

 

Presentatie: Hoe zorg je dat jouw presentatie leuk en boeiend is voor het publiek?

o   Zorg dat je goed voorbereid bent: oefen thuis voor iemand!

o   Sta rechtop, voeten beetje uit elkaar, geen handen in de zakken of ga op een tafeltje zitten

o   Kijk het publiek aan

o   Vertel aan de hand van een kaartje met trefwoorden ( niet op het scherm kijken!)

o   Spreek duidelijk

o   Toon enthousiasme voor jouw boek