Curriculum Vitae

Curriculum Vitae is een latijnse term, die letterlijk "de loop van het leven" betekent. Curriculum staat voor loop en Vitae betekent (van het) leven. Hieronder volgt een uitgebreide hulptekst bij het schrijven van een CV, maar ook tien hele belangrijke tips en een voorbeeld CV. Veel succes!

Het maken van een CV

Houd je c.v. kort, een tot anderhalf A4, en in telegramstijl opgesteld. Typ je c.v. in ieder geval altijd op de computer en zorg voor een duidelijke scheiding tussen de verschillende onderdelen met behulp van kopjes. Laat aan beide kanten van je c.v. genoeg ruimte over voor aantekeningen van de lezer en let erop dat je nette kopieŽn met je brief meestuurt. De indeling is afhankelijk van het onderwerp waarop je je wilt vestigen. Heb je bijvoorbeeld weinig werkervaring, dan moet je de nadruk leggen op stages en bijbaantjes. Zorg bij de lay-out dat je een prettig leesbaar lettertype kiest.

Het doel van je CV is in de eerste plaats jou en je vaardigheden aan te prijzen voor een mogelijke werkgever. Werkgevers willen een CV zien waarin staat wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij zal zijn, en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van je opleiding, je beroepsachtergrond en je interesses en licht het je geschiktheid toe voor de baan waarnaar je solliciteert. Een tweede belangrijke toepassing van het CV is dat het je potentie voor succes in de toekomst aangeeft door middel van een evaluatie van je successen in het verleden. Beschouw het CV als een korte schets, niet als een autobiografie. Als je uitgenodigd wordt krijg je tijdens het persoonlijk gesprek de kans bijzonderheden over je achtergrond nader toe te lichten.

Ongeacht de opbouw die je voor je CV gebruikt, gelden in het algemeen deze regels:

  houd het eenvoudig en prop het niet vol met onbelangrijke zaken;

  zorg dat het goed leesbaar is en dat er geen fouten in staan;

  werk niet met kopieŽn;

  wees eerlijk;

  gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.;

  vermeld waar je bereikbaar bent.

De meest gangbare volgorde van de basiselementen van een CV is als volgt:

Persoonlijke gegevens

 Naam: Gehuwde vrouwen vermelden gewoonlijk alleen hun eigen naam.

  Voornamen: Voluit. Mocht uit uw voornaam niet duidelijk worden of u een man of een vrouw bent, laat dat dan elders blijken.

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  Geboortedatum en -plaats

  Burgerlijke staat: Indien niet getrouwd kunt u dit gerust weglaten.

Als u bang bent dat uw leeftijd, etnische afkomst of burgerlijke staat een rol spelen bij de selectie van op te roepen kandidaten - dat is overigens wettelijk verboden -, dan mag u die gegevens ook weglaten. Vraag u wel af of u echt wilt werken bij een organisatie die zich zo opstelt.

Opleidingsgegevens
Hier vermeldt u puntsgewijs de opleidingen die u na het basisonderwijs hebt gevolgd, met de daarbijbehorende jaartallen. Bij een beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding vermeldt u ook het instituut en eventueel de faculteit of afdeling, de afstudeerrichting en de diploma's die u hebt gehaald met de betreffende data. Heeft u nog aanvullende opleidingen en/ of cursussen gevolgd, vermeldt die dan ook.

Ervaring
Vermeld namen van bedrijven en instellingen waar u gewerkt hebt of stage heeft gelopen. Vermeld eventuele nevenfuncties alleen als die in relatie staan met de eisen die in de advertentie worden genoemd. Ook het cachet van de nevenfunctie is van belang. Zo kan bijvoorbeeld het voorzitterschap van een studievereniging een aanbeveling zijn als leidinggevende kwaliteiten vereist worden, maar de functie van biercommissaris is in dit opzicht minder vermeldenswaard, ook al is daar misschien veel organisatietalent vereist.

Diverse
Eventueel kunt u een lijst met uw publicaties op het vakgebied toevoegen, met het aanbod kopieŽn of samenvattingen te sturen. U kunt hier ook namen noemen van personen die nadere inlichtingen over u kunnen verschaffen (referenties). Het is echter gebruikelijk om die referenties pas na het eventuele sollicitatiegesprek te verstrekken.

Bron: Leren communiceren, Wolters Noordhoff, 1999

Tien tips voor een top CV

1. Houd het eenvoudig
Een CV is niets anders dan een korte schets van je opleiding, je beroepservaring en je interesses. Gebruik het om aandacht te trekken voor je sterke punten zonder in te veel bijzaken te verzanden. Je kunt altijd de finesses aan een werkgever uitleggen als deze je eenmaal voor een gesprek heeft uitgenodigd.

2. Prestaties voorop
Gebruik actieve werkwoordsvormen, zoals: ik voltooide, vormde, regelde, verwierf, was verantwoordelijk voor, gaf leiding aan. Gebruik aandachtstreepjes om de belangrijkste successen uit je leven te onderstrepen. Gebruik geen ellenlange zinnen om eerdere functies te omschrijven.

3. Werk met een omgekeerde chronologie
Begin met je huidige baan en werk terug in de tijd, waarbij je de naam en het land van je werkgever, begin- en einddatum, je precieze functie en een korte beschrijving, alsmede je prestaties op een rij zet. Als je voor het eerst een baan zoekt, begin dan met elke RELEVANTE werkervaring, betaald of onbetaald.

4. Pas je CV aan het bedrijf aan
Werkgevers krijgen erg veel post onder ogen. Dus als je naar een baan in de IT-sector solliciteert, let er dan op dat je dat aspect in al je vorige banen zo veel mogelijk naar voren brengt.

5. Wees eerlijk
Liegen in je CV is verspilling van tijd voor jezelf en voor je mogelijke werkgever. Probeer op deze manier bijvoorbeeld geen 'gaten' in je CV op te vullen. Zes maanden toevoegen aan de tijd dat je een bepaalde baan had kan een goed idee lijken, maar als je wordt gesnapt dan krijg je de baan zeker niet. Doe jezelf niet te kort. Als je denkt dat de drie zomers die je voor een liefdadigheidsinstelling in Frankrijk hebt doorgebracht, aantonen dat je het land en de cultuur kent Ė schrijf dat dan op.

6. Activiteiten tijdens je opleiding
Als je nog geen twee jaar werkt, besteed dan ook aandacht aan prestaties tijdens je opleiding. Leider van het discussieteam, voorzitter van de voetbalvereniging, secretaris van de feestcommissie, vertegenwoordiger van de studentenvakbond. Maar ook bijbanen die je gehad hebt zoals barman of taxichauffeur. Al deze taken laten zien dat je een enthousiast persoon bent, iemand die initiatieven neemt en niet afwacht.

7. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV
Wees er zeker van dat je CV goed wordt gepresenteerd en dat het leesbaar is. De toekomstige werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Aandachtstreepjes kunnen helpen bij het opsommen van prestaties waarover tijdens een gesprek kan worden doorgepraat. Als je eventuele werkgever veel moeite moet doen om je CV te lezen, zal hij snel zijn belangstelling verliezen.

8. Spelling
Typefouten en grammaticale slordigheden betekenen vaak dat het CV rechtstreeks in de prullenbak verdwijnt. Geen enkele werkgever neemt graag iemand in dienst die niet eens zijn eigen werk kan controleren. Vertrouw niet op de spellingscontrole van de pc om fouten op te sporen. Lees je CV nauwkeurig na als je denkt dat het af is.

9. Twee paar ogen
Een frisse blik is nuttig om fouten op te sporen of tips aan te reiken. Laat een goede vriend(in) het CV nalezen als je denkt dat het af is. Als je het CV drie of vier keer hebt gelezen en bijgeschaafd, is het moeilijk er nog objectief tegenover te staan. Met andere woorden je ziet bepaalde fouten of onregelmatigheden niet meer. Het is dan goed om er ook iemand anders naar te laten kijken. Probeer nooit je CV in ťťn ruk af te maken. Laat het altijd een paar dagen liggen en kijk het vervolgens nog eens goed door voor je het verstuurt.

10. Referenties
Als je goede referenties hebt, neem die dan zeker op in je CV. Neem echter wel eerst contact op met referenten voordat je hun naam gebruikt. Niets is erger dan iemand te vermelden die van niets weet of die je misschien niet eens ziet zitten. Vraag dus ook altijd welk beeld de referent van je zal schetsen (positief of negatief) en neem de referenten op die een positief beeld van je hebben. De beste mensen om als referentie te gebruiken, zijn je huidige werkgever of een professor of docent aan je opleiding. Iemand die weet hoe jij in een bepaalde werkomgeving zult reageren.

 

Voorbeeld CV

Curriculum vitea K.J. Pieterse
November 2004

Persoonlijke gegevens
naam:
    Pieterse
voornamen:
    Kees, Jan
adres:
    Korneveldweg 12
postcode, woonplaats:
    2434 LR Lutjebroek
telefoon:
    0451 412678/ 06 18124587
geboortedatum en -plaats:
    12 mei 1979 Amsterdam
nationaliteit:
    Nederlands

opleiding
1991- 1996Havo, Groencollege te Lutjebroek diploma 1996
1996- 1997Hogeschool Haarlem, HEO (Haarlem Business School)
opleiding Small Business
1997- hedenHogeschool Haarlem, HEO (Haarlem Business School)
opleiding CommerciŽle Economie.
afstudeerrichting Marketing Management
kernvakken:Marketing
Marktonderzoek 
CommerciŽle economie
Management en Organisatie 

overige
rijbewijs 1997
computerervaring MS Windows 95/98: Word, Excel, Power 
Point.

taalkennis
Engels mondeling en schriftelijk goed
Duits mondeling redelijk

werkervaring
1996 Kantoorverzekeringen, administratief medewerker.
1998- hedenTechnology: in store demonstrateur 
PC Privť project team leider
tactical merchandiser

nevenactiviteiten
beleggen in aandelen en opties
trainer voetbalteam

referentie(s)
Jolanda Verbaan (Human Resources) 
Technology
Strijboslaan 7
2256 KD Amsterdam