Beoordelingsformulier poster

 

1                    Opbouw

( tekstblokken zijn voorzien van duidelijke titels en de leesrichting is helder)

5

Goed

                Opmerkingen:

3

Voldoende

2

Onvoldoende

1

Slecht

2                     Belangrijke informatie

(duidelijke inleiding,  doel aangegeven, vermijden vaktaal, zinvolle tabellen, schemaís en fotoís)

5

Goed

                Opmerkingen:

3

Voldoende

2

Onvoldoende

1

Slecht

3                    Aantrekkelijkheid

(spannende titel(s), prettig overkomend kleurengebruik, opleuken met fotoís en figuren)

5

Goed

                Opmerkingen:

3

Voldoende

2

Onvoldoende

1

Slecht

4                    Leesbaarheid

(voldoende groot lettertype (van 1 meter te lezen!), levendig taalgebruik, verhouding kleur letters en die van de achtergrond, vooral niet teveel tekst. zie voorbeelden in lokaal 1.23)

5

Goed

                Opmerkingen:

3

Voldoende

2

Onvoldoende

1

Slecht

5                    Inhoudelijk

(zijn alle 8 onderdelen die gevraagd worden aan de orde gekomen?)        

5

Goed

                Opmerkingen:

3

Voldoende

2

Onvoldoende

1

Slecht

 

Goed Voldoende Onvoldoende
20-25 punten 15-20 punten minder dan 15 punten