Beoordeling werkstuk

Lees maar eens in de onderstaande tabel waar de leerkracht allemaal op let bij het beoordelen van je werkstuk. 
Veel succes!

Onderdelen   Uitstekend   Goed  Matig/Onvoldoende  
Informatie verzamelen   Jullie hebben verschillende soorten informatiebronnen  geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen hoorden duidelijk bij jullie opdracht. Jullie hebben één soort informatiebron geraadpleegd. Niet alles van die informatiebron kon je gebruiken bij jullie opdracht.   Veel van de geraadpleegde bronnen waren overbodig of hoorden niet bij de opdracht.  

Werkstuk  
 

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven hoofdstukken die in de juiste volgorde aan bod kwamen. Elk hoofdstuk werd ruim voldoende belicht. Plaatjes en tekeningen worden goed gebruikt zodat alles nog duidelijker wordt.

 

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven hoofdstukken. De volgorde klopte niet overal. De informatie bij sommige hoofdstukken was te beperkt. Er worden te weinig plaatjes en tekeningen gebruikt. Jullie werkstuk bevatte niet de voorgeschreven hoofdstukken. Jullie sprongen van de hak op de tak en de informatie klopte vaak niet. Er worden nauwelijks of geen plaatjes en tekeningen gebruikt.  

Taalgebruik  

 

Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen goed te begrijpen is. Bij het werkstuk zijn er geen spelfouten en de zinnen en alinea’s kloppen. Jullie gebruiken hoofdletters, punten en komma’s.Bij de spreekbeurt formuleren jullie goed 

 

Jullie gebruiken taal die meestal voor andere kinderen goed te begrijpen is. Af en toe maak je gebruik van ingewikkelde zinnen of vergeet je stukken van een zin. De spelling is niet altijd correct. Leestekens ontbreken soms. De zinnen zijn niet altijd correct geformuleerd.   Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen veel te moeilijk is of die jullie letterlijk uit een bron hebben overgenomen. Er zijn veel spellingsfouten en slechtlopende zinnen. Jullie gebruiken nauwelijks of geen leestekens. Het formuleren bij de spreekbeurt is matig.  

Samenwerking
 

 

De taken waren heel goed verdeeld.

Er was goed afgesproken wie wat wanneer klaar zou hebben,

Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.  

 

 

De taken konden beter verdeeld zijn. Niet iedereen deed evenveel.

De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.

Het overleg had beter gekund.  

 

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen.

Er waren geen afspraken gemaakt wanneer iets klaar moest zijn.

Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet eens worden.  

 

Lay-out van werkstuk 

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld.

 

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

 

Eindscore:  
Uitstekend

Je hebt een uitstekend werkstuk gemaakt. De mediatheek zal er heel blij mee zijn! Het ziet er keurig uit. Ga zo verder!

Goed   Je hebt al enige ervaring in het maken van een werkstuk.Toch zijn er onderdelen die niet goed uit de verf komen. Let daar een volgende keer op!  
Matig/Onvoldoende 

Je eerste ervaring met het maken van een werkstuk is nog niet zo vlot verlopen.Beschouw dit werkstuk maar als proef en probeer het volgende veel beter uit te voeren. Veel succes hiermee!