De stichting Anak Wayang in Yogyakarta

Klas B1F gaat in het kader van Klas van de Week in maart 2013 een actie op touw zetten in de aula van de BKL, waarbij de opbrengst naar de Stichting "Anak Wayang" in het Indonesische Yokyakarta gaat.
Sigit Gembang Nugrahanto  woonde in een kampong en zag  daar veel dingen verkeerd gaan. Veel kinderen kregen nauwelijks aandacht van hun ouders, werden uitgebuit, misbruikt en raakten zelfs aan drugs verslaafd.
Vanaf 1998 ging hij deze kinderen vermaken met spelletjes, toneel, dans, schilderen en tekenen. Daarbij leerde hij hen ook vrede, vriendschap en naastenliefde.  Hij liet ze zien waar ze goed in zijn en prees ze als ze hun best deden. Het werd een succes!
Door middel van het uitdrukken van gedachten en gevoelens konden de kinderen trauma’s verwerken en weer kind zijn. Hij gaf zijn project de naam Anak Wayang wat zoveel betekent als: Wayang kinderen. (denk aan de bekende Indonesische Wayang poppen).

 

 

 

 

 

 


 

Vanaf 2005 wordt zijn project ondersteund door de organisatie Kerk in Actie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vini Oktaviani (in ‘t midden) is nu directeur van het project Anak Wayang in Indonesië. Zij en haar medewerkers zijn gehuisvest in een houten kantoortje aan de Bintaran Tengah in Yogyakarta op het eiland Java in Indonesië. Dankzij de vele vrijwilligers heeft deze organisatie maar dertien mensen op de loonlijst staan.

 

 

Veel ouders hebben door werkloosheid nauwelijks geld om voor zichzelf en hun kinderen te verzorgen. Er zijn veel gebroken gezinnen: één van de ouders of soms allebei in de gevangenis, moeder in prostitutie enz. Kinderen worden daardoor veelal aan hun lot overgelaten en moeten vaak een bijdrage aan het gezinsinkomen leveren. Sommige kinderen kunnen daardoor niet naar school. Anderen moeten na schooltijd (= 13.00 uur)gaan werken. Velen verlaten school zonder diploma en worden uitgebuit op hun werk. Kinderen die in de kampongs opgroeien lopen een groot risico op straat te belanden, misbruikt te worden of verslaafd te raken.
 

De stichting richt zich vnl. op drie meest problematische kampongs van Yogyakarta: Djagalan, Ledok Tukangan en Suminahan.  Hun aandacht  gaat uit naar kinderen van 2 tot 18 jaar. Per keer kunnen er wel 60 kinderen komen!

Door dans, toneelspel, schilderen, sport leren de kinderen zich te uiten, worden ze geholpen keuzes te maken en leren ze op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan.
Ook worden er educatieve programma’s georganiseerd als Engelse les, muziekles, lessen over milieu en  vrede (religie, rijk en arm, afkomst of bevolkingsgroep).
Vrijwilligers van Anak Wayang helpen kinderen en ouders buiten schooltijd om huiswerk te maken en geven waar nodig bijles.
De medewerkers van Anak Wayang betrekken hierbij ook de ouders van de kinderen en de scholen in Yogyakarta, bijvoorbeeld via een schilder- en verhalenwedstrijd. Door optredens in en buiten Yogyakarta bereikt Anak Wayang een groot publiek buiten de kampongs. Vergeten kinderen krijgen weer aandacht en leren trots zijn op zichzelf.
Hier zie je foto’s van een recycleproject. Kinderen leren hoe ze van een plastic flesje bruikbare zaken kunnen maken, zoals bijv. een pennenhouder, spaarpot e.d.
 

De organisatie houdt zich ook bezig met gezondheidstoestand van deze kinderen, de zgn  ‘Mobile Clinic. Elke twee weken worden alle kinderen gewogen en gemeten.

Op de foto zie je dat enkele medewerkers een meetlint aan de muur hebben bevestigd en er een personenweegschaal is neergezet.
Alle gegevens worden in de computer in grafieken gezet. Als blijkt dat de kinderen niet goed groeien, wordt er met de ouders gepraat en wordt het belang van goede voeding nog eens onderstreept.
 

Jullie begrijpen wel dat er veel geld nodig is om het project in deze kampongs van Yogyakarta draaiende te houden. We kunnen en mogen deze kinderen niet in de steek laten.

 

Mocht je meer willen weten over dit project, kijk dan eens bij de volgende links:

 

http://miesinindonesie.

one world
Kinderen van Java
 

Hoe gaan we dat doen?

 

Als je Klas van de week bent, kun je tijdens de grote pauze

in groepjes  van vijf leerlingen je zelfgemaakte etenswaren zoals: taarten, muffins, kruidkoeken, broodje gezond, hotdogs, pannenkoeken en wafels  in het verkooppunt in de aula van de BKL aan de man brengen. (géén drank, popcorn en kant en klare spullen uit de supermarkt!)

  

Je groepje is zelf verantwoordelijk voor de promotie van dit goede doel in het brugklasgebouw, zodat je her en der kleurrijke posters * op de pilaren en aula zult moeten ophangen.

Vergeet natuurlijk geen prijslijstje te maken…..

 

Je moet zo goedkoop mogelijk proberen in te kopen en dan de  smaakvolle en attractieve etenswaren voor een aantrekkelijke prijs zien te verkopen. De netto-opbrengst gaat vanzelfsprekend naar het project Anak Wayang in Indonesië.

* Als je professionele posters wil maken voor je actie, download dan het leuke postercomputerprogramma: posteriza (zoek maar eens op Google!)